Avís Legal

Introducció

Les presents condicions generals d'ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d'accés i ús de bodaskissthebride.com, propietat de Marcel Santacana Forns, amb domicili a 08700, Igualada, Barcelona, España i amb codi d'identificació fiscal nombre 46781210S, d'ara endavant, «l'Empresa», que l'usuari del portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal.  El simple accés i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i / o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús.

Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal de Bodas Kiss the Bride atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.  Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús del Portal

bodaskissthebride.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Bodas Kiss the Bride o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés.  L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal.  Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

Protecció de Dades

Bodas Kiss the Bride compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.  Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a info@kissthebride.com, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, Bodas Kiss the Bride informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment .

Propietat Intel·lectual i Industrial

Bodas Kiss the Bride per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Bodas Kiss the Bride o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats.  En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Bodas Kiss the Bride.  L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Bodas Kiss the Bride.  Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Bodas Kiss the Bride.

Exclusió de Garanties i Responsabilitat

Bodas Kiss the Bride no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Bodas Kiss the Bride es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que en bodaskissthebride.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Bodas Kiss the Bride no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Bodas Kiss the Bride assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'Exclusió

Bodas Kiss the Bride assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç perten Bodas Kiss the Bride es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de previs, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

Generalitats

Bodas Kiss the Bride perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les Presents Condicions i Durada

Bodas Kiss the Bride podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

Legislació Aplicable i Jurisdicció

La relació entre Bodas Kiss the Bride i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d'Igualada.